របៀប Record វិដេអូពីអេក្រង់កុំព្យូទ័រ


១. លោកអ្នកត្រូវដោនឡូត កម្មវិធីមួយដែលមាន ឈ្មោះថា Icecream Screen Recorder
សូមចូលទៅកាន់ "ចុចទីនេះ" ដើម្បីទាញយក
២. សូមធ្វើការ Install កម្មវិធីនេះទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 


៣. សូមបើកកម្មវិធីនេះ​ រួចចុច "Capture Video"


៤. កំនត់ទំហំវីដេអូន តាមដែលអ្នកត្រូវការ (ជាទួទៅគេថតយក Full Screen)

ខាងក្រោមនេះជារបៀបប្រើប្រាស់ Shortcut Keyboard