រឿងពិតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលអ្នកមិនបានដឹង

មេដឹកនាំកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលមានស្រីកំដរ (Pleasure squad) រហូតដល់ ២០០០នាក់​ (២ពាន់នាក់) សំរាប់បម្រើផ្លូវភេទ។


ការបោះឆ្នោត (មានបេក្ខភាពតែម្នាក់គត់សំរាប់ការបោះឆ្នោត)

កញ្ឆា ទោះបីជាកូរ៉េខាងជើង ជាប្រទេសដែលមានច្បាប់តឹងតែងមែន ប៉ុន្តែកញ្ឆាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបើកទូឡាយទៅវិញ។

កន្លែងទេសចរណ៍ដែលចាប់អារម្មណ៍បំផុតសំរាប់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងគឺ ការទៅទស្សនាសពរបស់លោក គីមចុងអ៊ិល (Kim Jong Il) 

ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងភាគច្រើនតែចេះលេង អ័គ្គរដេអុង

ប្រសិនបើជនណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនឹងត្រូវរដ្ឋអំណាចដាក់ទោសទាំងគ្រួសារ ៣ជំនាន់ (ចូលគុគ ៣ជំនាន់)

គ្មាន Internet ប្រើប្រាស់សំរាប់ប្រជាជនទូទៅ ចំនែកឯកន្លែងដែលអនុញ្តាតិអោយប្រើ Internet បានដូចជាសាលារៀន គឺអាចបើកបានតែ ៥០០០ វិុបសាយដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់អោយប្រើ។

សត្វ យូនីខូន (Unicorn) នៅឆ្នាំ២០១២​​ អ្នកវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងបានរកឃើញកន្លែងរស់នៅរបស់សត្វ យូនីខូន។

គ្នានថាមពលអគ្គីសនីគ្រប់គ្រាន់ (នៅពេលយប់ប្រទេសមួយនេះគឺងងឹតតែម្តង)

មូដសក់ត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋ (ទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនៅកូរ៉េខាងជើងត្រូវកាត់មូដសក់តាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាល បុរសមានមូដសក់ចំនួន ១០ ឯនារីមានមូដសក់ចំនួន​ ១៨)។

- ល្វែងម៉ោង (Time Zone) កូរ៉េខាងជើងបង្កើតល្វែងម៉ោងដោយខ្លួនឯង


>> ហេតុអ្វី យើងគួរធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ?
>>ជិះយន្តហោះត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ? ៩ ចំនុចនេះជួយអ្នកអោយយល់កាន់តែច្បាស់
>>សញ្ញាមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថា បុរសចាប់អារម្មណ៍លើអ្នក​