វិដេអូ : នារីមិនមែនសុទ្ធតែស្រលាញ់តែលុយទាំងអស់នោះទេ


ដូចដែលយើងដឹងស្រាប់ មនុស្សប្រុសសម័យឥឡូវតែងតែគិតនិងមានគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះនារីៗទូទៅក្នុងរឿងទំនាក់ទំនងស្នេហា ការរាប់អាន។ ពួកគាត់គិតថានារីសម័យឥឡូវស្រលាញ់តែបុរសមានលុយ អ្នកមាន​  មាន​លុយឡាន ជាដើម តែផ្ទុយទៅវិញសំរាប់មនុស្សស្រីមិនមែនដូច្នោះនោះឡើយ។ បើតាមការធ្វើតេស របស់ YouTube ដែលមាន Channel : Coby Persin  មានបុរសម្នាក់ដែលគ្មានផ្ទះសំបែង មានត្រឹម ហ្គីតា​១ អាចសុំស្នេហ៌ នារីបាន​ដោយនាងមិនប្រកាន់អ្វីច្រើនឡើយ។ សូមលោកអ្នកអញ្ជើញចូលទៅមើលវីដេអូឲ្យបានដល់ចប់ផង ព្រោះចំនុចសំខាន់គឺនៅទីនោះហើយ។

សូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នា