អំពីយើងខ្ញុំ

khmertechno.com គឺជា​ Blog​ ​មួយដែលធ្វើការចែករំលែកចំនេះដឹង​ ពត៌មាន​ជាច្រើនជុំវិញ​ពិភព​លោកសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ​ដូចជា: ​ ចំនេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ បច្ចេកវិទ្យាទូរសព្ទ័ បច្ចេកវិទ្យាកាម៉េរ៉ា បច្ចេកវិទ្យារថយន្ត បច្ចេកវិទ្យាម៉ូតូ គន្លឹះថ្មីៗផ្នែកពត៌មានវិទ្យា រឿងរ៉ាវប្លែកៗ និង សុខភាពផងដែរ។ បច្ចុប្បន្នពិភពលោកមានការអភិវឌ្ឍន៍ និងរីកចំរើនខ្លាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ដែលអាច បង្កើតការងារជាច្រើនសំរាប់មនុស្សរាប់លាននាក់។ ដោយសារមើលឃើញការរីកចំរើនឥតឈប់ឈរបែបនេះហើយ ទើបក្រុមការងារយើងខ្ញុំ ខិតខំស្វែងរក ចំនេះដឹង និងគន្លឹះ ចំណេះដឹងថ្មីៗ ដើម្បចែករំលែកទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជា។

សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកអ្នក

សំរាប់ពត័មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដូចខាងក្រោម:
​លេខទូរស័ព្ទ: 092 81 41 91, 093 365 825, 099 300 991
សារអេឡិចត្រូនិច: khmertechno2016@gmail.com
គេហទំព័រ: http://www.khmertechno.com